eşlik için Türkçe-Almanca çeviriler:

Geleite · Begleitungen, Begleitung · diğer çevirileri

eşlik Geleite

Bayan Karidian'a köprüye kadar eşlik edin.

Geleiten Sie Miss Karidian zur Brücke.

Teğmen, Bay Connor'a dışarı eşlik edin.

Lieutenant, geleiten Sie Mr. Connor hinaus.

Naevia, Numerius'a hamama kadar eşlik et.

Naevia, geleite Numerius ins Bad.

eşlik Begleitungen, Begleitung

Eşlik ettiğin için sağol.

Danke für die Begleitung.

Evet, yani Bay Daniel Hendrickx ona eşlik ediyordu.

Ja, also in Begleitung von M. Daniel Hendrickx.