edecek

Ben burada kalıp o çocuklara yardım edeceğim.

Ich werde hier bleiben. Ich werde diesen Kindern helfen.

Ancak şimdi ben size yardım edeceğim.

Aber jetzt werde ich Ihnen helfen.

Ama size neden yardım edeyim?

Aber warum sollte ich euch helfen?

Daha fazla kan akıtmak kime yardım edecek?

Wie soll mehr Blut vergießen irgendjemandem helfen?

Tabii her hafta size yazmaya devam edeceğim.

Natürlich werde ich euch weiterhin jede Woche schreiben.

Sana yardım edecek kimse yok.

Niemand wird Ihnen helfen.

Ben de yardım edeceğim.

Ich werde auch helfen.

Size neden yardım edeyim ki?

Warum sollte ich euch helfen?

Yeni bir Kudüs inşa edeceğiz.

Wir bauen ein neues Jerusalem.

Ben de ona yardım edeyim.

Ich werde ihm helfen.