editörleri

Görünüşe göre baş editörleri dün gece vurularak öldürülmüş.

Anscheinend wurde ihr Chefredakteur letzte Nacht erschossen.

Sanırım o Random House'da editör.

Ich glaube, sie ist Lektorin bei

Editörler kendi yazılarını yazmaz diye bilirdim.

Dachte, Chefredakteure schreiben keine Leitartikel.

Gelecek Postası'nın editörü.

Chefredakteur beim Tagespropheten.

Cenazeden bir hafta sonra, beni editörüm için terk etti.

Eine Woche nach der Beerdigung verließ sie mich für meinen Herausgeber.

Scoop Chang, New New York Times online podcast blog yorumları editörü.

Scoop Chang, online Redakteur der New New York Times, Abteilung Podcast-Blog-Kommentare.

Ben liberal görüşlü bir editörüm.

Ich bin ein sehr liberaler Herausgeber.

Bu adamın bir editöre ihtiyacı var.

Der Kerl brauchte einen Herausgeber.

JOEL BARLOW STONE EDİTÖR VE YAYINCI

JOEL BARLOW STONE HERAUSGEBER UND VERLEGER

Jim Harper, yardımcı yapımcım kitapçılar, HA yapımcısı, masa editörleri, saha yapımcıları

Jim Harper, mein Senior Producer, Schreiber, HA Producer, Redakteure, Außenproduzenten