ejderha için Türkçe-Almanca çeviriler:

Drachen, Drache · diğer çevirileri

ejderha Drachen, Drache

Kardeşler kardeşlerle, ejderhalar ejderhalarla dövüşmüş.

Brüder bekämpften Brüder, Drachen bekämpften Drachen.

Yarasalar, kurt adamlar, ejderhalar, canavarlar

Fledermäuse, Werwölfe, Drachen, Dämonen

Göster bize şu ejderhayı.

Zeigt uns diesen Drachen.