ekipman için Türkçe-Almanca çeviriler:

Ausrüstung · Gerät · Arbeitsgerät · Equipment · diğer çevirileri

ekipman Ausrüstung

Gözetleme ekipmanları, gizemli buluşmalar, profesyonel bir nişancı

Überwachungs-Ausrüstung, geheime Treffen, ein professioneller Mord

Rico, özel taktik ekipmanlara ihtiyacımız var.

Rico. Wir brauchen taktische Ausrüstung.

Kimse bizi ciddiye almadı. Elimizde ekipman yok.

Keiner nimmt uns ernst, wir haben keine Ausrüstung.

ekipman Gerät

Vance Burke ağır ekipmanlar satar.

Vance Burke verkauft schweres Gerät.

Ama bu önemli bir ekipman parçası.

Aber das ist ein wichtiges Gerät.

ekipman Arbeitsgerät

Personel ve ekipman hepsinde farklı.

Kein gemeinsames Personal und Arbeitsgerät.

ekipman Equipment

Bu çok değerli bir ekipman.

Das ist wertvolles Equipment.