ekonomik için Türkçe-Almanca çeviriler:

wirtschaftlich · ökonomisch · diğer çevirileri

ekonomik wirtschaftlich

Walker'ı öldürmek artık ekonomik bir girişim değil.

Walker umzubringen ist keine wirtschaftliche Lösung mehr.

Biz bağımsız bir Afrika ulusuyuz huzur içinde yaşıyoruz ve ekonomik gücümüz var.

Wir sind eine unabhängige afrikanische Nation, die in Frieden lebt und wirtschaftliche Macht hat.

LA büyük bir metropol ve büyük bir alana yayılmış sosyal ve ekonomik dengesizlikleri var.

LA ist eine riesige Metropole, mit sozialem und wirtschaftlichem Ungleichgewicht auf riesiger Fläche.

ekonomik ökonomisch

Ekonomik, sosyolojik, politik

Ökonomisch, soziologisch, politisch

Terry Womack'in ofisine gönderdiğimiz havza yasası için ekonomik gelişim diyagramına ihtiyacım var.

Wir müssen ökonomische Entwicklungsablaufpläne für die Wasserschutzverordnung in Terry Womack Büro senden.

Ekonomik ve siyasal incelemeler, yazınsal eleştiriler.

Ökonomische und politische Analysen, Literaturkritiken.