eksik için Türkçe-Almanca çeviriler:

fehlend · unvollständig · abwesend · diğer çevirileri

eksik fehlend

Ama hala bir şey eksik sanki.

Irgendwas fehlt aber immer noch.

Burada iki çikolatalı donut eksik.

Hier fehlen zwei Schoko-Donuts.

Selam. Sanırım bir şey eksik.

Ich glaube, da fehlt etwas.

eksik unvollständig

Ama Servisin bile kayıtları bazen eksik olur!

Aber selbst Sûreté-Akten sind manchmal unvollständig!

Veri birleşimin eksik kalmış.

Dein Datensatz ist unvollständig.

eksik abwesend

Bu büyüklükte bir grupta üç eksik çocuk tesadüftür.

Bei einer Gruppe dieser Größe sind drei abwesende Kinder Zufall.