ekstra boyutlu

Atom kümesindeki ağırlıklık gösteriyor ki, kütlede, ekstra-boyutlu izotopik bir bir madde var.

Die Atommasse und das Quantengewicht deuten aufeine extra-dimensionale isotopische Materie hin.

Bazı maddeler, kökeninde ekstra boyutlu gibi görünüyorlar.

Manche Materieteile stammen aus anderen Dimensionen.