el ele için Türkçe-Almanca çeviriler:

Hand in Hand · diğer çevirileri

el ele Hand in Hand

O bandın kopyaları şu an çok emin ellerde.

Kopien dieses Bandes sind momentan in sicheren Händen.

Ağır bir çanta, kolunun altında bir paket ve elinde bir meşale tutuyordu.

Er trug eine schwere Tasche, ein Paket unterm Arm und in der Hand eine Fackel.

Tanrı onu cezalandırdı ve onu bir kadının ellerine bıraktı.

Gott hat ihn gestraft und ihn in eines Weibes Hände gegeben.