elbise için Türkçe-Almanca çeviriler:

Kleider, Kleid · Anzug · Kleidung · Anzüge · Abendkleid · Tracht · diğer çevirileri

elbise Kleider, Kleid

Mavi bir elbise giyiyor.

Sie trägt ein blaues Kleid.

Burada sarı bir elbise yok.

Hier ist kein gelbes Kleid.

Puanlı bir elbise giyiyor.

Sie trägt ein gepunktetes Kleid.

elbise Anzug

Bir de küçük takım elbise giydirmişler!

Sie haben ihm einen kleinen Anzug angezogen!

Takım elbiseli, hadi!

Anzug-Typ, komm schon!

Siyah bir takım elbise giymiş.

Er trägt einen schwarzen Anzug.

elbise Kleidung

Kartlar, elbiseler, akrabalar, çiçekler.

Karten,. .Kleidung, Verwandte, Blumen.

Farklı saç, farklı elbise.

Andere Haare, andere Kleidung.

Elbise veya deri.

Kleidung oder Haut.

elbise Anzüge

Bu elbiseler çok gülünç.

Diese Anzüge sind lächerlich.

Hep çizgili takım elbiseler giyerdi.

Er trug immer gestreifte Anzüge.

Küçük fincan, büyük ofis, pahalı takım elbise.

Kleine Tassen, großes Büro, teure Anzüge.

elbise Abendkleid

Lily üzerinde gece elbisesi ve pelerinle uyandı.

Lilly erwachte in einem Abendkleid und einem Mantel.

Liberace onun güzel bir elbise giymesini sağlamış.

Liberace hat ihr ein schickes Abendkleid verpasst.

Kendime bembeyaz, pırıl pırıl bir gece elbisesi alacağım.

Ich kaufe mir ein glitzerndes weißes Abendkleid.

elbise Tracht

Sadece şu giydiğin Macar elbisesi yüzünden.

Nur damals trugst du diese ungarische Tracht.