elektrik için Türkçe-Almanca çeviriler:

Strom · elektrisch · Elektrizität · Stromversorgung · Elektrik · Stromerzeugung · Aufladung · diğer çevirileri

Elektrik

elektrik Strom

Ne telefon ne elektrik ne de musluk suyu var. Hiçbir şey yok.

Es gibt kein Telefon, keinen Strom, kein fließendes Wasser, gar nichts.

Bu kartı buraya sokunca elektrik devreye giriyor.

Wenn du den Schluessel hier reinsteckst,dann fliesst der Strom.

Max için elektrik, benim için yemek.

Strom für Max. Essen für mich.

elektrik elektrisch

Ama tabii ki başka bir açıklaması da, aslında elektrik ışıklarına sahip olduklarıdır.

Aber eine andere Erklärung würde natürlich sein, sie hatten tatsächlich elektrisches Licht.

Açık kablo uçları, elektrik yangınları

Offene Kabel, elektrische Brände.

Belki de elektrikli sandalye olmalı.

Vielleicht der elektrische Stuhl.

elektrik Elektrizität

Mezarlar, tapınaklar, antik ampullers, hatta elektrik.

Grabstätten, Tempel antike Glühbirnen, sogar Elektrizität.

Evet. Elektrik benim makinama hayat verecek.

Elektrizität wird meiner Killermaschine Leben einhauchen.

Rotorlardan çikan statik elektrik Chicago'yu aydinlatmaya yeter.

Der Rotor erzeugt wahnsinnig viel statische Elektrizität.

elektrik Stromversorgung

Daniel üssü hazır edecek. Hatake ile Jordan elektrik şebekesini kapatacaklar.

Daniel wird die Basis vorbereiten, während Hatake und Jordan die Stromversorgung abschalten.

Park için elektrik kablosu.

Stromversorgung für den Park.

Gemide elektrik olmadan olmaz.

Nicht ohne Stromversorgung an Bord.

elektrik Elektrik

Biz de yollar, su ve elektrik alırsınız.

Dann bekommen wir auch Straßen, Wasser und Elektrik.

Elektrik Çantası A.Ş. Çok, çok etkileyici.

Elektrik Suitcase, Inc. Sehr beeindruckend.

Hidrolik ve elektrik sistemlerini tamir ettim.

Hydraulik und Elektrik sind repariert.

elektrik Stromerzeugung

Elektrik üretimiyle ortaya çıkan atık ısının yeniden kullanılması.

Die Wiederverwendung der Abwärme, die bei der Stromerzeugung erzeugt wird.

elektrik Aufladung

Statik elektrik yüzünden diğer giysilere yapışmış olabilirler.

Statische Aufladung lässt sie oft an anderen Kleidungsstücken haften.