emeklilik için Türkçe-Almanca çeviriler:

Ruhestand · Rente · pension · Rentenversicherung · Rentenalter · Pensionierung · Altersversorgung · diğer çevirileri

emeklilik Ruhestand

Merhaba erken emeklilik.

Hallo, vorzeitiger Ruhestand.

Emeklilik ona yaramış.

Ruhestand steht ihm.

Emeklilik nasıl gidiyor, Frank?

Wie schmeckt der Ruhestand, Frank?

emeklilik Rente

Tedavi masraflarının garantisi, emeklilik maaşı.

Garantierte Erstattung von Arztkosten, Renten.

Bu benim emeklilik param.

Das ist meine Rente.

emeklilik pension

Sigorta yok, emeklilik yok.

Keine Versicherung, keine Pension.

Emeklilik param, tatil birikimlerimiz, Geleceğimiz!

Meine Pension, Urlaubsgeld unsere Zukunft!

emeklilik Rentenversicherung

Wonder World'deki o benim emeklilik planım.

Der Job bei Wonder World ist meine Rentenversicherung.

emeklilik Rentenalter

O zaman neden emeklilik yaşını yükseltmeye çalışıyorsun?

Warum versuchen Sie dann das Rentenalter zu erhöhen?

emeklilik Pensionierung

Karım, benim için bir emeklilik yemeği düzenliyor.

Meine Frau plant ein Abendessen für meine Pensionierung.

emeklilik Altersversorgung

Bu benim emeklilik planım.

Das ist meine Altersversorgung!