en için Türkçe-Almanca çeviriler:

ist · Weiten, Weite · max · Best · Breiten, Breite · Maximum · diğer çevirileri

en ist

En azından o İtalyan aygırıyla görüşmeyi kesti.

Wenigstens ist dieser italienische Hengst abgemeldet.

Baba, en wu dong.

Dad, da ist Wudong.

En azından yakınında bir akraban var.

Wenigstens sind Verwandte in der Nähe.

en Weiten, Weite

Bu adam dünyanın en tehlikeli teröristlerinden biri.

Er ist einer der gefährlichsten Terroristen der WeIt.

Yine de buradaki en yakışıklı protoplazma kafasıyım.

Aber ich bin der bestaussehendste Protoplasma-Kopf weit und breit.

Max Capricorn Yolcu Gemileri en hızlısı, en genişi, en iyisi.

Max Capricorn Cruiseliners. Die Schnellsten, die Weitesten, die Besten.

en max

Max Capricorn Yolcu Gemileri en hızlısı, en genişi, en iyisi.

Max Capricorn Cruiseliners. Die Schnellsten, die Weitesten, die Besten.

Max, en azından bir gün bekle.

Max, warte wenigstens einen Tag.

Max, en son ne zaman bir tatile çıktın?

Max, wann hattest du das letzte Mal Urlaub?

en Best

En iyi senaryo bu olurdu.

Das wäre das Best-Case-Szenario.

Dünya en iyi koruduğumuz sırlardan biridir.

Die Erde unser best gehütetes Geheimnis!

Bu yolculugun en iyi yanï seni görmekti.

Best thing about this trip was seeing you.

en Breiten, Breite

Yine de buradaki en yakışıklı protoplazma kafasıyım.

Aber ich bin der bestaussehendste Protoplasma-Kopf weit und breit.

Etraftaki en iyi blues şarkıcısı.

Die beste Blues-Sängerin weit und breit.

en Maximum

Uzaysal çözünürlük en yüksek seviyede.

Räumliche Auflösung auf Maximum.

Algılayıcılar en yüksek seviyede.

Sensoren auf Maximum kalibriert.