endüstri için Türkçe-Almanca çeviriler:

Industrien, Industrie · Branche · diğer çevirileri

endüstri Industrien, Industrie

Teğmen Wallace başka bir endüstri tayfununu ayarlamış.

Leutnant Wallace hat einen anderen Industrie-Taifun aufgespürt.

Sen Walden Schmidt'sin, bu endüstrinin kaptanısın.

Du bist Walden Schmidt, Industrie-Kapitän.

Bu bir endüstri, Charlie.

Das ist eine Industrie, Charlie.

endüstri Branche

Bildiğin gibi, Parallax, endüstrinin tüm alanlarından talep almaktadır.

Wie Sie wissen, bekommt Parallax Anfraen von allen mölichen Branchen.