endüstriyel için Türkçe-Almanca çeviriler:

industriell, industrielle · Industrie · gewerblich · diğer çevirileri

endüstriyel industriell, industrielle

Endüstriyel bir santrifüj.

Eine industrielle Zentrifuge.

Endüstriyel kullanımı yok.

Industrielle Verwendung, keine.

Endüstriyel teçhizatlar, ziraat, biyoteknoloji ve görünüşe göre Tanarak, Alaska'da küçük çaplı madencilik çalışmaları var.

Industrielle Hardware, Landwirtschaft, Biotech und offensichtlich eine kleine Bergbauoperation in Tanarak, Alaska.

endüstriyel Industrie

Marcalva endüstriyel Deposu

Marcaval Industrie Lagerung.

Endüstriyel Tasarım okudu.

Sie studierte Industrie-Design.

Endüstriyel ölçekte çevre kirliliği ve B.M Ayırım Bölgesi'ni ihlal.

Umweltverschmutzung auf Industrie-Maßstab und die Verletzung eines UN-Sperrgebiets.

endüstriyel gewerblich

Bugünlerde daha çok endüstriyel performans sanatçılarıyız.

Heutzutage sind wir mehr gewerbliche Performancekünstler.