ender için Türkçe-Almanca çeviriler:

selten · diğer çevirileri

ender selten

Ender rastlanan bir hastalığı vardı.

Sie hatte eine seltene Krankheit.

Çok ender bulunan bir orkide.

Eine äußerst seltene Orchidee.

Ne kadar ender ki?

Wie selten ist sie?