enerji için Türkçe-Almanca çeviriler:

Energien, Energie · Energieverbrauch · Sonnenenergie · Kräfte, Kraft · Solarenergie · Solarstrom · Windkraft · diğer çevirileri

enerji Energien, Energie

Yoğunluk negatif, radyasyon negatif, enerji negatif.

Dichte: Negativ, Strahlung: Negativ, Energie:

Isı enerjisi kinetik enerji gibidir.

Thermale Energie ist wie kinetische Energie.

Bilinç bir enerji gibidir.

Bewusstsein ist wie Energie.

enerji Energieverbrauch

Makineler, anormal bir enerji algılıyor, Douglas. Anormal.

Die Instrumente entdecken einen ungewöhnlichen Energieverbrauch, Douglas.

Bu çok büyük bir enerji emilimi.

Das ist ein riesiger Energieverbrauch.

enerji Sonnenenergie

Pensilvanya, güneş ve rüzgâr enerjisi alanında liderliğe soyunuyor.

Pennsylvania übernimmt die Führung bei Sonnenenergie und Windkraft.

Güneş enerjisiyle bir tür tekel.

Ein Monopol auf Sonnenenergie.

enerji Kräfte, Kraft

Nükleer reaktörler sınırsız enerji sağlayacaktır.

Atomreaktoren könnten fast unbeschränkte Kraft erzeugen.

enerji Solarenergie

Kayıp güneş-enerjisi uzmanımız:

Unser vermisster Solarenergie-Experte:

enerji Solarstrom

Pekala güneş enerjisi işe yarıyor.

Okay, also Solarstrom funktioniert.

enerji Windkraft

Pensilvanya, güneş ve rüzgâr enerjisi alanında liderliğe soyunuyor.

Pennsylvania übernimmt die Führung bei Sonnenenergie und Windkraft.