engel olmak için Türkçe-Almanca çeviriler:

behindern · abhalten · hindern · verhindern · diğer çevirileri

engel olmak behindern

Meyan kökü glycyrrhizin içeriyor, o da böbrek aktivitesine engel olur.

Die Lakritze enthalten Glycyrrhizin, welche die Nierenfunktion behindern können.

Şimdi bir de zihinsel engelli olacak, öyle mi?

Wird nun auch noch geistig behindert, nicht wahr?

Anlaşıldı, engelli olduğum için ayrımcılık yapıyorsunuz.

Sie diskriminieren mich weil ich behindert bin.

engel olmak abhalten

Bu sana daha önce hiç engel olmamıştı.

Das hat dich doch noch nie abgehalten.

engel olmak hindern

Başka biri olmak istiyorum ama bir şeyler bana engel oluyor.

Ich will ein anderer sein. Aber etwas hindert mich daran.

engel olmak verhindern

Hiçbir şey buna engel olamaz.

Nichts kann das verhindern.