engellemek için Türkçe-Almanca çeviriler:

blockierend, blockieren · hindern · verhindern · blocken · diğer çevirileri

engellemek blockierend, blockieren

Bir şey kapıyı engelliyor.

Etwas blockiert die Tür.

Bir şey engelliyor.

Es wird blockiert.

Parçacık alanı, el tarayıcısının işlevlerini engelliyor olmalı.

Das Partikelfeld muss die Tricorderfunktionen blockieren.

engellemek hindern

Ama seni engelleyen, enerjini kısıtlayan bir şey var.

Aber etwas hindert dich, beschränkt deine Energie.

Bayan Bishop, umulmadık bir durum sonucu sizi kendi limanınıza ulaştırmamı engelliyor.

Miss Bishop, ein unerwarteter Umstand hindert mich, lhren Heimathafen anzusteuern.

Senin ve Arn Magnusson'un mutluluğunu engellemek istedim.

Ich wollte dein und Arn Magnussons Glück hindern.

engellemek verhindern

Düşmanın ulaşımını engellemek için.

Den gegnerischen Transport verhindern.

Ama sen bunun olmasını engelledin.

Aber Sie haben das verhindert.

Alphonse bunu engellemek için her şeyi yaparım.

Alphonse, ich werde alles tun, um das zu verhindern.

engellemek blocken

Beni mi engelleyeceksin şimdi, Will?

Werden Sie mich jetzt blocken, Will?