eninde sonunda için Türkçe-Almanca çeviriler:

schließlich · diğer çevirileri

eninde sonunda schließlich

Ama gerçek Killian her zaman kendini eninde sonunda gösterir.

Aber der wahre Killian wird sich schließlich wie immer zeigen

Ama sonunda, o gün hayatımın en güzel günüydü.

Aber schließlich wurde es der beste Tag meines Lebens.

Ama eninde sonunda, fareyi beslemek zorundasın.

Aber schließlich, musst du die Ratte füttern.