erebilirdi

Üç zor kazanılmış ay, ki kötü sona erebilirdi.

Drei hartverdiente Monate, welche böse Enden hätten können.