erişim için Türkçe-Almanca çeviriler:

Zugang · Zugriff · zugreifen auf · diğer çevirileri

erişim Zugang

Tam bir erişim istiyorum.

Ich möchte vollständigen Zugang.

Kaynaklar, bilgiler, erişim.

Mittel, Informationen, Zugang.

Erişim için şifre gerekli.

Zugang erfordert ein Passwort.

erişim Zugriff

ERİŞİM REDDEDİLDİ KULLANICI KİMLİĞİ İPTAL

ZUGRIFF VERWEIGERT BENUTZERKENNUNG WIDERRUFEN

Ve adamın dildo ve kelepçelere limitsiz erişimi var ve bu adam da onu kaybetti!

Und er hat unbegrenzten Zugriff auf Dildos und Fesseln und dieser Typ hat ihn verloren.

Erişim engellendi Dex.

Zugriff verweigert, Dex.

erişim zugreifen auf

Ve adamın dildo ve kelepçelere limitsiz erişimi var ve bu adam da onu kaybetti!

Und er hat unbegrenzten Zugriff auf Dildos und Fesseln und dieser Typ hat ihn verloren.

Peki bir kadın, bayındırlık fonu hesaplarına erişim sağlamalı mı?

Dass eine Frau Zugriff auf die kurialen Konten haben sollte.

Birisi güvenlik veritabanına erişim sağlıyor.

Jemand nimmt Zugriff auf die Sicherheitsdatenbank.