erkek için Türkçe-Almanca çeviriler:

Männer, Mann · männlich · junge · Jungs · Kerl · Männchen · Herr · Mannsbild · diğer çevirileri

erkek Männer, Mann

Kadınlar için romanlar, erkekler için dini kitaplar.

Geschichtenbücher für Frauen, heilige Bücher für Männer.

Niçin erkekler değil?

Wieso keine Männer?

Tuhaf çünkü ben de Joey Tribbiani erkek kadın olduğunu sanıyordum.

Witzig, ich dachte nämlich eher an Joey Tribbiani, Mann Frau.

erkek männlich

Kafkaslı. Erkek. Boynu kırılmış, arka kaburgaları kırılmış kafatası ve bacakları da.

Kaukasisch, männlich, zerquetschte Luftröhre, gebrochene Rippen, Wirbelsäule, Schädel, Beine.

Kurban erkek, ölümcük baş travması.

Männliches Opfer. Schweres Schädeltrauma.

Bir erkek fahişelik servisi yürütüyoruz, Julie.

Wir betreiben einen männlichen Prostitutionsring, Julie.

erkek junge

Zenci bir erkek çocuğu arıyoruz.

Wir suchen einen schwarzen Jungen.

Bir erkek ve bir kız Hayır, boşandım.

Einen Jungen und ein Mädchen. Nein, geschieden.

Kraliçe yeni bir çocuk daha kaybetti, bir erkek.

Die Königin hat erneut ein Kind verloren, einen Jungen.

erkek Jungs

Erkekler, kızlar, titreşimli aygıtlar.

Jungs, Mädchen, vibrierende Geräte.

Erkekler büyük kalça sever.

Jungs mögen große Hintern.

Güçlü kuvvetli parlak tipli erkekler Asla evlenmez.

Viel stramme, brilliante Jungs heiraten nie.

erkek Kerl

Bu adam senin erkek arkadaşın mı?

Ist dieser Kerl dein Freund?

Ya da erkekle.

Oder einem Kerl.

Jess, erkekler karmaşık durumlardan nefret eder.

Jess, Kerle hassen komplizierte Situationen.

erkek Männchen

Bize erkek lazım.

Wir brauchen Männchen.

Tam bir alfa erkeği olacak.

Er wird ein Alpha-Männchen sein.

Bir erkek bir de dişi sıçan yakalamamız gerekiyor.

Wir müssen eine Männchen und eine Weibchen einfangen.

erkek Herr

Kasabada bir sürü erkek var, bay Morell.

Es gibt viele Männer im Dorf, Herr Morell!

Erkekler için de geçerli.

Gilt auch für die Herren.

Bayanlar ve baylar erkekler ve kızlar

Meine Damen und Herren, Jungs und Mädchen

erkek Mannsbild

Ben erkek diye sizin gibisine derim.

Das nenn' ich mir ein Mannsbild.