etik için Türkçe-Almanca çeviriler:

ethisch · Ethik · Moral · diğer çevirileri

etik ethisch

Etik olarak, hayır.

Ethisch gesehen, nein.

Sizin için etik bir sorum var.

Ich habe eine ethische Frage an Sie.

Profesyonel, etik ve ahlakî standartları göstermek!

Professionelle, ethische und moralische Standards vertreten!

etik Ethik

Ülkedeki en saygın etik profesörü bile mi?

Sogar der angesehenste Ethik-Professor im Land?

Adam etik profesörü ve yasaları çiğniyor?

Er ist ein Ethik-Professor und er bricht das Gesetz?

Etik? Ahlak? Vicdan?

Ethik, Moral, Gewissen?

etik Moral

Etik? Ahlak? Vicdan?

Ethik, Moral, Gewissen?

Maneviyatı yok, etik kuralları yok.

Er hat keine Moral, keine Ethik.