etiket için Türkçe-Almanca çeviriler:

Etiketten, Etikett, Etikette · Aufkleber · markieren · Label · diğer çevirileri

etiket Etiketten, Etikett, Etikette

Dairesindeki her şeyin üzerinde bir etiket var.

Alles in seiner Wohnung hat ein Etikett drauf.

Şişede Medis RX etiketi var. Bu bir İngiliz online sipariş şirketi.

Das Döschen hat ein Etikett von Medis RC, das ist ein britisches Versandhaus.

Sadece Dış Kullanım için." etiketi koymalıydılar.

Aufs Etikett sollte: "Nur zur äußerlichen Anwendung".

etiket Aufkleber

Bayım, lütfen bir etiket alın.

Sir, bitte kaufen Sie Aufkleber.

Telefonda Black Sabbath etiketi var.

Mit Black-Sabbath-Aufkleber auf dem Telefon.

etiket markieren

Dayanak. Sayın Yargıç, gizli polisler sorun çıkarabileceğini düşündükleri protestoculara kırmızı etiket yapıştırıp

Euer Ehren, Zivilbeamte markieren problematische Demonstranten mit roten Stickern, damit sie getrennt werden

etiket Label

Johnnie Walker Mavi Etiket.

Johnnie Walker Blue Label.