etken için Türkçe-Almanca çeviriler:

Faktoren, Faktor · diğer çevirileri

etken Faktoren, Faktor

Bu bir etken olabilir.

Das könnte ein Faktor sein.

Glutenin şizofren için patojenik bir etken olduğunu biliyorsun.

Du weißt, dass Gluten ein pathogener Faktor bei Schizophrenie ist.