etki için Türkçe-Almanca çeviriler:

Nebenwirkung · Effekt, Effekte · Wirkung, Wirkungen · Auswirkung · Eindruck · Aktion · Einflüsse · bewirken · diğer çevirileri

etki Nebenwirkung

Yan etkileri vardır.

Sie haben Nebenwirkungen.

Yan etkileri göz yaşı, uykusuz geceler, ve olası arzulu mastürbasyonlar.

Nebenwirkungen beinhalten Tränen, schlaflose Nächte, und mögliche wilde Masturbation.

Seansların yan etkileri?

Nebenwirkungen der Sitzungen?

etki Effekt, Effekte

Atmosferde bir çağlayan etkisine yol açıyorlar ki

Sie verursachen einen Kaskade-Effekt in der Atmosphäre, der

Bu etkileri daha önce hissetmiştim ama bu çok daha güçlüydü.

Ich habe schon ähnliche Effekte erlebt, aber das hier war sehr viel stärker.

Bir kadın da aynı etkiyi yapabilir.

Eine Frau kann den gleichen Effekt haben.

etki Wirkung, Wirkungen

Hâlâ bir etkisi yok.

Immer noch keine Wirkung.

Etanolün psikotik etkileri olabilir

Ethanol kann psychoaktive Wirkungen haben

Ve immunosüpresifin sınırlı etkisi olur.

Immunsuppressiva hatten begrenzte Wirkung.

etki Auswirkung

Genetik anormallikler ve DNA'daki küçük kopyalama hataları çok büyük etkilere sahip olabilir

Genetische Abnormalitäten und und kleine Duplikationsfehler in der DNA können erhebliche Auswirkungen

Yerel balina göçünde, kabotaj taşımacılığı yollarının ekolojik etkisini inceliyoruz.

Untersuchung der ökologischen Auswirkung von Küstenschiffswegen auf einheimische Walwanderung.

Eşitsizliğin, çok güçlü psikolojik ve sosyal etkileri vardır.

Ungleichheit hat sehr starke psychologische und soziale Auswirkungen.

etki Eindruck

Her zaman bir etki bırakmak istemişimdir.

Ich wollte immer Eindruck schinden.

Bir etki yaratmak istiyorum.

Ich will Eindruck schinden.

Sence bu, ne tür bir etki yaratır?

Was glaubst du macht das für einen Eindruck?

etki Aktion

Newton'un üçüncü yasası der ki her bir etkinin karşılığında eşit derecede bir tepkisi vardır.

Newtons drittes Gesetz besagt, dass es für jede Aktion, eine gleichwertige und entgegengesetzte Reaktion gibt.

Her etkinin bir tepkisi vardır.

Auf jede Aktion folgt eine Reaktion.

etki Einflüsse

Çok fazla olumsuz etkisi vardı.

Zu viele negative Einflüsse.

etki bewirken

Sanırım bu bir etki yaptı.

Ich denke, das hat was bewirkt.