etkileyici için Türkçe-Almanca çeviriler:

beeindruckend · eindrucksvoll · charmant · imposant · überzeugend · dramatisch · diğer çevirileri

etkileyici beeindruckend

Manny'nin tarih öğretmenini etkilemek istiyorum.

Ich möchte Mannys Geschichtslehrer beeindrucken.

Geçmiş performansın oldukça etkileyiciydi.

Ihre Erfolgsbilanz ist ziemlich beeindruckend.

Oldukça etkileyici bir operasyondu, Billy.

Ihre Arbeit ist beeindruckend, Billy.

etkileyici eindrucksvoll

Etkileyici bir performans.

Ein eindrucksvoller Auftritt.

Çok etkileyici, Lois.

Sehr eindrucksvoll, Lois.

Çok etkileyici Forrest, her zamanki gibi.

Sehr eindrucksvoll, Forrest, wie immer.

etkileyici charmant

Ray, lütfen, bu akşam etkileyici ol.

Bitte, sei heute Abend charmant.

Kesinlikle çok etkileyici, Hanımım.

Er ist sicherlich charmant, Mylady.

Ülkenin Resim Kütüphanesi ve etkileyici Denis'in sponsorluğuyla.

Gesponsert von der Landesbildstelle und einem äußerst charmanten Denis.

etkileyici imposant

Çok etkileyici bir başlık.

Ein sehr imposanter Titel.

Etkileyici bir saptama, A.J.

Eine imposante Unterscheidung, A.J.

Tesisiniz gerçekten etkileyici, Sayın Strasser.

Eine imposante Anlage, Mr. Strasser. Danke.

etkileyici überzeugend

Fay, Makbet'i etkilemen lazım.

Fay, du musst Macbeth überzeugen.

etkileyici dramatisch

Keşke duman falan çıksaydı. Daha etkileyici olurdu.

Eine Rauchwolke wäre weitaus dramatischer gewesen.