etkiliyor

Bir tümör kesinlikle beyin fonksiyonunu etkileyebilir gerçekçi halüsinasyonlara da sebep olabilir.

Ein Tumor kann definitiv Gehirnfunktionen beeinflussen, auch heftige Halluzinationen auslösen.

Manny'nin tarih öğretmenini etkilemek istiyorum.

Ich möchte Mannys Geschichtslehrer beeindrucken.

Çok etkileyici Electiro.

Sehr beeindruckend Electro.

Beni etkilemek mi istiyorsun?

Wollen sie mich beeindrucken?

Üzücü, beni şimdi gerçekten etkiledi.

Traurig, jetzt beeindruckt sie mich wirklich.

Çok etkileyici bir kitap.

Ein sehr einflussreiches Buch.

Oldukça etkileyici, tatlım.

Ziemlich beeindruckend, Schätzchen.

Bu karar ikimizi de etkiliyor.

Diese Entscheidung betrifft uns beide.

Çok etkileyici bir yeniden başlayış.

Ein sehr beeindruckender Lebenslauf.

Bu nasıl Bu genetik bozukluk onu etkileyecek mi?

Wie wird diese diese genetische Abnormität sie beeinflussen?