etkin için Türkçe-Almanca çeviriler:

effektiv · diğer çevirileri

etkin effektiv

Çok etkili bir silah.

Eine sehr effektive Waffe.

Biraz abartılı belki ama çok etkili.

Leicht übertrieben, aber sehr effektiv.

O reklamlar etkili.

Sie sind effektiv.