etnik için Türkçe-Almanca çeviriler:

ethnisch · diğer çevirileri

etnik ethnisch

Katliamlar, işkence, etnik temizlik.

Massaker, Folter, ethnische Säuberung.

Etnik olarak uygun çocukları bulabiliriz.

Wir besorgen ethnisch adäquate Kinder.

Pittsburgh, Pennsylvania'da pek çok güvenli ve etnik olarak çeşitli mahalleler var.

Es gibt viele sichere und ethnisch verschiedenartige Nachbarschaften in Pittsburgh, Pennsylvania.