etrafında için Türkçe-Almanca çeviriler:

um · herum · um ... herum · umher · diğer çevirileri

etrafında um

Yemek masasının etrafında ellerimizi birleştirerek şükredince hayatlarımıza bir etkisi oluyormuş gibi.

Hände haltend um den Esstisch sitzend, Tischgebete für die Gnade in unserem Leben sprechend.

Rigsby ve Van Pelt suç mahallinin etrafındaki bölgeyi inceliyor.

Rigsby und Van Pelt überprüfen das Gebiet rund um den Entführungsort.

Etrafına bir bak John.

Sieh dich um, John.

etrafında herum

Biz de etrafta ölü bir adamı arıyoruz.

Wir laufen herum, suchen einen Toten.

Bayan Blair etrafta tay gibi koşturuyor.

Miss Blair rennt herum wie ein Rhesus-Affe.

Mili etrafta dolanıp duruyor ve bu bu günlerde bu tehlikeli.

Mili treibt sich gerne herum und das ist heutzutage gefährlich.

etrafında um ... herum

Sadece onun etrafında ol.

Sei einfach um sie herum.

Etrafında bir sürü insan da var.

Und auch viele um sie herum.

Etrafta ölü insanlar varken, bu gerçekten iğrenç.

Mit toten Menschen um einen herum ist das widerlich.

etrafında umher

Başıboş köpekler gibi etrafında dolaşım

Wir streunen umher, wie herrenlose Hunde.

Etrafta gizlice evlatlık kızımın fotoğraflarını çekiyorsun?

Schleichst du umher und fotografierst meine Adoptivtochter? Adoptivtochter?

Bay Benton çok iyi biri ama etrafta dolanan çok fazla hayaletler var.

Mr. Benton ist sehr nett, aber hier laufen zu viele Geister umher. Geister?