etraf için Türkçe-Almanca çeviriler:

um · umsehen · Kreis · ganze · Rum · rund um · Umgebung · diğer çevirileri

etraf um

Yemek masasının etrafında ellerimizi birleştirerek şükredince hayatlarımıza bir etkisi oluyormuş gibi.

Hände haltend um den Esstisch sitzend, Tischgebete für die Gnade in unserem Leben sprechend.

Rigsby ve Van Pelt suç mahallinin etrafındaki bölgeyi inceliyor.

Rigsby und Van Pelt überprüfen das Gebiet rund um den Entführungsort.

Etrafına bir bak John.

Sieh dich um, John.

etraf umsehen

Size birkaç soru sormak, etrafa bir göz atmak istiyoruz.

Wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, uns umsehen.

Arkadaşlarım etrafa bakmak istiyor.

Meine Freunde wollen sich umsehen.

Ben etrafa biraz bakındım.

Ich habe mich umgesehen.

etraf Kreis

Oğlum, etrafımda dönsene lan.

He, Mann! Dumußtummich kreisen!

Triacus etrafında yörüngede değiliz.

Wir kreisen nicht um Triacus.

etraf ganze

Etrafında bir dünya var Matty ve bu dünya çok büyük.

Eine ganze Welt umgibt dich, Matty, und die ist verdammt groß.

etraf Rum

Neden o eski püskü çizmenin etrafına toplandılar?

Wieso stehen alle um diesen gammeligen Stiefel rum?

etraf rund um

Rigsby ve Van Pelt suç mahallinin etrafındaki bölgeyi inceliyor.

Rigsby und Van Pelt überprüfen das Gebiet rund um den Entführungsort.

etraf Umgebung

Michael etrafı kontrol ediyor.

Michael überprüft bloß die Umgebung.