etrafta için Türkçe-Almanca çeviriler:

um · diğer çevirileri

etrafta um

Yemek masasının etrafında ellerimizi birleştirerek şükredince hayatlarımıza bir etkisi oluyormuş gibi.

Hände haltend um den Esstisch sitzend, Tischgebete für die Gnade in unserem Leben sprechend.

Rigsby ve Van Pelt suç mahallinin etrafındaki bölgeyi inceliyor.

Rigsby und Van Pelt überprüfen das Gebiet rund um den Entführungsort.

Etrafına bir bak John.

Sieh dich um, John.