ev sahibi için Türkçe-Almanca çeviriler:

Gastgeber · Hausbesitzer · Hausherren · diğer çevirileri

ev sahibi Gastgeber

Ev sahiplerimiz çok cömert davrandılar.

Unsere Gastgeber sind sehr großzügig.

Hadi, ev sahibi benim.

Los, ich bin der Gastgeber.

Ne de olsa, ev sahibi sensin, "Willie amca".

Schließlich bist du der Gastgeber, "Onkel Willie.

ev sahibi Hausbesitzer

Ev sahiplerine, işçilerden orta hallilere kadar.

Hausbesitzer, von Arbeitern bis MitteIschicht.

Brent Ferguson, Hydrangea Circle ev sahipleri derneği başkanı.

Brent Ferguson, Präsident vom Hydrangea-Kreis Hausbesitzer Verbandes.

Ev sahiplerine dava açmış, Stewart ve Lisa Babcock'a, tedbirsizlikten.

Er verklagt also die Hausbesitzer, Stewart und Lisa Babcock, auf Fahrlässigkeit.

ev sahibi Hausherren

Şimdi de ev sahibi biziz.

Jetzt sind wir die Hausherren.