eve için Türkçe-Almanca çeviriler:

nach Hause · heim · nachhause · diğer çevirileri

eve nach Hause

Ama merak etme, seni evine geri götüreceğime söz veriyorum.

Aber keine Sorge! Ich verspreche, ich werde dich nach Hause bringen.

Eve kadar eşlik edebilir miyim?

Darf ich dich nach Hause begleiten?

Kıçını kaldırıp, eve gel.

Beweg deinen Arsch nach Hause.

eve heim

Lütfen, lütfen beni evime götürün.

Bitte! Bitte bringen Sie mich heim.

Hadi eve gidelim.

Gehen wir heim.

Haydi, seni evine bırakayım.

Komm, ich begleite dich heim.

eve nachhause

Beni şimdi eve bırakabilir misiniz?

Würden Sie mich jetzt nachhause fahren?

Ben eve gidiyorum.

Ich geh nachhause!

Eve gitmek istiyorum.

Ich will nachhause!