evren için Türkçe-Almanca çeviriler:

Universum · Welt · Dimension · Himmel · diğer çevirileri

evren Universum

Tıpkı bizimkine benzeyen bir alternatif evren.

Ein alternatives Universum, genau wie unseres.

Senin Tanrı'nsa, evrende neşeyle gezinip duruyor. Kozmik bir Billie Burke gibi.

Und Ihr Gott tanzt munter WaIzer durchs Universum, wie eine kosmische BiIIie Burke.

Sanırım evren bize bir şey söylemeye çalışıyor. Ne?

Ich denke, das Universum versucht uns etwas mitzuteilen.

evren Welt

Başka bir evren tıpkı bizimkine benzeyen ama biraz farklı bir paralel dünya.

Eine weitere was? Ein weiteres Universum Eine parallele Welt, genau wie diese, aber etwas anders.

Clark o seni paralel evrenden buraya izlemiş.

Er ist dir aus dieser Parallel-Welt gefolgt, Clark,

evren Dimension

Rüyalar, kelebekler, başka evren mi?

Träume? Schmetterlinge? Eine andere Dimension?

evren Himmel

Belki de evren bir zamanlar senin kadar gençti ve gökyüzü ışıklar içinde parlıyordu.

Vielleicht, weil das Universum einst so jung war wie Sie und der Himmel im Licht erstrahlte.