evrendeki

Tekrar ediyorum, birinci evre.

Ich wiederhole, Phase Eins.

Birinci evre tamamlandı.

Phase Eins abgeschlossen.

İkinci evre, ayırmaya hazır.

Zweite Stufe bereit zur Ablösung.

Dördüncü evre, yürüyün!

Phase vier, vonrvärts!

Tek-kişilik müdahele evresine geçiyorum.

Ich inszeniere eine Ein-Mann-Intervention.

Babil bağılı, sarı, küçük, sülüğe benzeyen ve büyük olasılıkla Evrendeki en tuhaf şeydir.

Der Babel-Fisch ist klein, gelb, blutegelartig und das wohl wunderlichste Wesen im Universum.

Bu numara evrendeki her yerde çeker. Her zaman erişilebilir.

Diese Nummer ist überall im Universum gültig, sie ist immer erreichbar.

Neredeyse organik ve inorganik madde arasında geçiş evresine benziyor.

Fast wie ein Übergangsstadium zwischen organischer und anorganischer Materie.

Baba, beşinci evre diye bir şey yok.

Paps, es gibt kein fünftes Stadium.

Evrendeki her şeyin bir manyetik enerjisi vardır değil mi?

Alles im Universum hat eine magnetische Ladung, richtig?