evrim için Türkçe-Almanca çeviriler:

Evolution · Entwicklung · diğer çevirileri

evrim Evolution

Sizin zamanınızdan bu yana insan evrimi gelişti.

Seit eurer Zeit, ist die menschliche Evolution divergiert.

Besin piramidi, Bermuda Şeytan Üçgeni, ya da evrim gibi

Die Kornkreise zum Beispiel oder das Bermudadreieck oder die Evolution.

Evrim mükemmel olmayan ve genellikle acılı bir süreç.

Evolution ist ein unvollkommener, und oft brutaler Prozess.

evrim Entwicklung

Senin evrimsel modelini ve sosyal gelişimini.

Ihre Evolutionsmuster und Ihre soziale Entwicklung.