füzyon için Türkçe-Almanca çeviriler:

Fusion · Verschmelzung · diğer çevirileri

füzyon Fusion

Bay Füzyon zaman devrelerine ve akı kapasitörüne güç verir.

Mr. Fusion versorgt die Zeitschaltkreise und den Flux-Kondensator.

BRUNDLESİNEĞİ VE TELEPOD FÜZYONU BAŞARILI

Fusion Brundle-Fliege und Telepod gelungen

Füzyon ve Asyalılar.

Fusion und Asiaten?

füzyon Verschmelzung

Zaten dört füzyon geçirmiş. O yüzden uzun vadeli bir çözüm getiriyoruz.

Er hatte bereits vier Verschmelzungen, und deshalb wählen wir die langfristige Lösung.

FÜZYON PROGRAMlNlN TASFİYESİ

Verfeinern der Verschmelzung

Bizim yaklaşımımız. Ayrıca sadece beceriksiz cerrahlar füzyon uygular.

Unser Ansatz, und nur langweilige Chirurgen machen Verschmelzungen.