fıçılarda

Bir fıçı ve iki dakika daha.

Noch ein Fass, noch zwei Minuten.

Boş bir fıçı çok ses çıkarır.

Ein leeres Fass hallt laut.

Bu fıçıların nereden geldiğini biliyorum.

Ich weiß, woher diese Fässer stammen.

Birlikler! Bu fıçıların birinin içinde gizli bir silah var.

Legionäre, in einem dieser Fässer ist eine Geheimwaffe versteckt.

Efendim, bu ringa fıçıları içinde kaçırıldık.

Wir wurden in Heringsfässern hinausgeschmuggelt.

Londra'daki bütün hanların kilerlerini arayın ve tüm fıçılara el koyun!

Durchsucht alle Tavernen in Londinium. Konfisziert alle Fässer. Na los!

Sanırım bir fıçı tuzlanmış domuz ile peksimet ayırabiliriz Henry.

Denke, wir können etwas Schweinebauch und Zwieback entbehren, Henry.

Şu anda, ben bir fıçı barut gibiyim, ve sen kibritsin.

Ich bin jetzt wie Zündpulver, und du bist die Lunte.

Susannah'ın babası, Londra'daki en büyük fıçı imalathanelerinden birinin sahibi.

Susannahs Vater besitzt eine der größten Fassbindereien in London.

Burada koca bir fıçı dolusu canlı ortakyaşam var.

Hier ist ein Riesenbottich mit lebenden Symbionten.