fırtına için Türkçe-Almanca çeviriler:

stürmen, Sturm · Storm · Sandsturm · Gewitter · Stürme · Schneesturm · Unwetter · Brainstorming · diğer çevirileri

fırtına stürmen, Sturm

Ama bu fırtına, biz Kuzeyliler için bir talih kuşu gibi.

Aber dieser Sturm ist ein Glückstreffer für uns Nordländer.

Ya bir fırtına çıkarsa?

Wenn ein Sturm kommt?

Şiddetli fırtına bizi vurdu.

Ein heftiger Sturm überkam uns

fırtına Storm

Pete Moore Fırtına Takipçisi ve Belgeselci

Pete Moore Storm Hunter Dokumentarfilmer

O gece Fırtına Çıkmazı'ndaki her adam seni öpmek istedi.

Jeder Mann in Storm's End wollte Euch in jener Nacht küssen.

Fırtına, biraz koruma lütfen.

Storm. Etwas Deckung, bitte.

fırtına Sandsturm

Ta ki bir gün Zodanga'nın hükümdarı, bir kum fırtınasında köşeye sıkışana dek.

Doch eines Tages geriet Zodangas Herrscher in einem Sandsturm in Bedrängnis.

Kum fırtınasının ortasında başlayan dolu fırtınasını söylüyorsun değil mi?

Du meinst den Hagelsturm, der mitten in einem Sandsturm begann, richtig?

Fakat bir kaç hafta sonra, bir kum fırtınası gelip, kanomu uçurdu gitti.

Aber ein paar Wochen später hat ein Sandsturm das Kayak weggeweht.

fırtına Gewitter

Onu gök gürültülü bir fırtınada gömdü.

Ich begrub ihn während eines Gewitters.

Fırtına o kadar da kötü değildi.

Das Gewitter war nicht schlimm.

"Fırtınalara benzer" "Fırtınalar"dan değil mi?

Thront über Gewitter"Ist es" Sturm"?

fırtına Stürme

Taçküre atılımları, jeomanyetik fırtınalar.

Koronale Auswürfe, geomagnetische Stürme.

Bu fırtınalar, şok dalgaları, elektromanyetizma.

Die ganzen Stürme, Schockwellen, der Elektromagnetismus.

Fırtınalar, sıcak hava dalgaları ve kar var.

Es gibt Stürme, Hitzewellen, Schnee

fırtına Schneesturm

Buz fırtınasını izleyen bir kar fırtınası, nasıl Küresel Isınma olarak değerlendirilir?

Wie funktioniert ein Eissturm, gefolgt von einem Schneesturm, qualifizieren wie die globale Erwärmung?

Daha önce bir kar fırtınasında hiç yıldırım görmemiştim.

Ich habe in einem Schneesturm noch nie einen Blitz erlebt.

Yani temmuz ortasında kar fırtınası demek.

Es bedeutet einen Schneesturm im Juli.

fırtına Unwetter

İstediğim bir fırtına, çisenti değil!

Ich wollte ein Unwetter, keinen Nieselregen!

Bu fırtına daha da kötüleşecek.

Das Unwetter wird schlimmer werden!

Dışarıdaki fırtına mı?

Das Unwetter draußen?

fırtına Brainstorming

Buna beyin fırtınası diyorlar.

Es nennt sich Brainstorming.

Beyin fırtınası yapıyorlar.

Sie machen Brainstorming.