fakültesinden

Tıp fakültesinden arkadaşım Naomi, Orada doğurganlık uzmanı olarak çalışıyor Ve o harika bir kadın.

Naomi von der Medizinschule, sie ist dort eine Fruchtbarkeitsspezialistin, und Sie ist eine fantastische Frau.

Sen ve Dr. Bennett güllük gülistanlık tıp fakültesinden çıkmasınız.

Sie und Dr. Bennett sind von der "Warm und wohlfühl" Ärzteschule.

Hukuk fakültesinden bir İsviçreli bankacıyı tanıyordu.

Er kannte vom Jurastudium einen Schweizer Banker.

Allah aşkına, üç yıl önce hukuk fakültesinden mezun oldu.

Um Himmels Willen, vor drei Jahren hat er in Jura promoviert.

Bayan Hart hukuk fakültesinden sınıf arkadaşınızdı.

Miss Hart war Ihre Kommilitonin im Jurastudium.

Tıp fakültesinden bir arkadaşım cüzzam olmuştu.

Ein Studienkollege hat Lepra bekommen.

Ted, hukuk fakültesinden beri burada Skee Ball şampiyonuyum.

Ted, ich bin seit dem Jurastudium hier Skeeball-Champion.