fakir için Türkçe-Almanca çeviriler:

arm · diğer çevirileri

fakir arm

Artık zengin yok, fakir de yok.

Keine Reichen, keine Armen mehr.

Bir çeşit fakir atom bombası burada patlamak üzere, Washington'da.

Eine Art Atombombe für Arme dieüberWashington gezündet werden soll.

Az önce fakir bir çiftçinin ineğini vurdunuz!

Du hast gerade die Kuh eines armen Farmers erschossen!