falcısı

Bir el falcısı yüzüne bakarak Marshall'ın geleceğini okuyabilir.

Ein Handflächenleser könnte Marshalls Zukunft anhand deines Gesichts vorhersagen.

Ve eğer ben su falcısı olsaydım, o zaman nerede bu gizli kuyu?

Und wenn ich eine Wasserhexe wäre, wo ist der Brunnen?