fantezi için Türkçe-Almanca çeviriler:

fantasie · fantasy · phantasie · diğer çevirileri

fantezi fantasie

Hayır tanık koruma bir fantezi.

Nein, Zeugenschutz ist eine Fantasie.

Çalınmış bir fantezi.

Eine schale Fantasie.

Bir fanteziyi sahneleme, bir ayin bir fetiş, bir ikonografi olabilir.

Es ist eine Inszenierung der Fantasie. Rituale, Fetischisierung, Ikonografie.

fantezi fantasy

Bu bir fantezi oyunu değil.

Das ist kein Fantasy-Spiel.

Süper kahramanlar, fantezi, resimli romanlar, manga

Superhelden, Fantasy, Graphic Novels, Manga

Bu gece Cadılar Bayramı. Lance fantezi futbolda.

Es ist Halloween, und Lance spielt Fantasy Football.

fantezi phantasie

Hayır, sadece bir fantezi.

Nein, ist eine Phantasie.

Bu bir fantezi.

Das ist Phantasie.

Bu sadece küçük zararsız bir fantezi.

Das ist alles bloß harmlose Phantasie.