farkı

Birkaç yıllık terapiden sonra farklı kimliklerini ayrıştırmak üzereydik.

Nach mehreren Therapiejahren konnten wir deine verschiedenen Identitäten isolieren.

O zaman neden farklı bir şey peşindesiniz?

Warum wollen Sie dann etwas anderes vorführen?

Bazı durumlarda da farklı bir şekilde yaklaşırsınız. Kurnazca.

Manche Situationen jedoch erfordern eine andere Herangehensweise.

Ama şimdi farklı bir şey oluyor.

Aber jetzt passiert etwas anderes.

Biliyorum, ama ona biraz farklı bir hikaye anlattım.

Ich weiß, aber ich habe ihm etwas anderes erzählt.

Ama şimdi farklı bir şey yapıyorum.

Aber ich mache jetzt etwas anderes.

İkisi de primat ama ikisinin de karakterleri birbirinden farklı.

Sind beides Primaten. Aber sie haben komplett verschiedene Charakterzüge.

Bu adam tamamen farklı bir hikâye.

Dieser Kerl ist eine andere Geschichte.

Bu insanlar farklı bir yaşam istiyor.

Diese Menschen wollen ein anderes Leben.

Bu evler farklı bir çağ için inşa edilmişti.

Diese Häuser wurden für ein anderes Zeitalter gebaut.