farklı için Türkçe-Almanca çeviriler:

anders · anderer, ander · unterschiedlich · verschieden · andersartig · ungewöhnlich · diğer çevirileri

farklı anders

Plastiğin altında farklı görünüyor, ama burada Ann Cohen ile bir gece geçirmiştin.

Sieht unter Plastik anders aus, aber Sie haben hier eine Nacht verbracht mit Ann Cohen.

Şu an her şey çok farklı.

Es ist jetzt alles so anders.

Neden benim ayarlarım farklı?

Warum ist meine Einstellung anders?

farklı anderer, ander

O zaman neden farklı bir şey peşindesiniz?

Warum wollen Sie dann etwas anderes vorführen?

Model uçak tamamen farklı bir şeydir.

Ein Modellflugzeug ist etwas völlig anderes.

Farklı zamanlar, farklı belediye başkanları.

Andere Zeiten, anderer Bürgermeister.

farklı unterschiedlich

İkisi de tüneyen kuşlardır. Ancak farklı türlerdir.

Sie sind beide Stangenvögel, sind aber unterschiedliche Arten.

Farklı şehirlerde, farklı eyaletlerde.

Verschiedene Städte, unterschiedliche Staaten.

Belki de sadece farklı yollardan gidiyoruz.

Vielleicht gehen wir in unterschiedliche Richtungen.

farklı verschieden

Bu iki bağcık farklı şekilde bağlanmış.

Diese Zwei Schnürsenkel sind verschieden gebunden.

Atların farklı bakıcıları farklı terbiyecileri vardı. Her şeyleri farklıydı.

Die Pferde hatten verschiedene Züchter, verschiedene Trainer, alles verschieden.

Evet, burası büyük bir ev belki ama biz o kadar farklı değiliz.

Ja, es ist ein großes Haus, aber wir sind nicht so verschieden.

farklı andersartig

Psikopatların beyin dalgaları çok farklıdır.

Psychopathen haben oft andersartige Gehirnmuster.

farklı ungewöhnlich

Tuhaf bir şeyler fark ettiniz mi?

Haben Sie etwas Ungewöhnliches bemerkt?