farklılık için Türkçe-Almanca çeviriler:

Unterschied · Differenz · abweichen · diğer çevirileri

farklılık Unterschied

Bireysel farklılıklar elbette.

Individuelle Unterschiede, natürlich.

Cinayet silahı aynı, ama birkaç tane farklılık var.

Dieselbe Tatwaffe, aber es gibt einige, signifikante Unterschiede.

Erkek ve kadın beyinleri arasında belirgin farklılıklar vardır.

Es gibt deutliche Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Gehirnen.

farklılık Differenz

Stadyumlar, grup seks, uyuşturucu yaratıcılık farklılıkları ve sonra ne?

Stadions, Groupies, Drogen, kreative Differenzen und was dann?

Sence Lord Grantham da farklılıktan zevk duyar mı?

Glaubst du, Lord Grantham wird die 'Differenz' genießen?

farklılık abweichen

Farklılık gösteren kabartmalar Torchia tarafından imzalı değil.

Die Holzschnitte, die abweichen, sind nicht von Torchia.