fasulye için Türkçe-Almanca çeviriler:

Bohnen, Bohne · Bohnenstange · diğer çevirileri

fasulye Bohnen, Bohne

Hayır, o diğer "fasulye" lerden almak istiyorum.

Nein, ich möchte andere "Bohnen" kaufen.

Biraz fasulye ister misiniz?

Wollt ihr ein paar Bohnen?

Büyük bir kahvaltı, lütfen, ekstra pastırma Ekstra Sucuk, ekstra fasulye ve kola.

Ein großes Frühstück, bitte, mit extra Speck, extra Würstchen, extra Bohnen und 'ne Cola.

fasulye Bohnenstange

Sen ise fasulye sırığı gibisin.

Du bist eine Bohnenstange.

Hey, Fasulye Sırığı, uyan!

Hey, Bohnenstange, wach auf!